ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

performance, duration 10 min, 2019

duo with Nadia Markiewicz

 

The action begins with inviting the viewers to participate in the preparations for the end (of the performance). The performers, in the roles of announcers, coordinate the preparations, hand out gadgets associated with celebration and affirmation (in this case - confetti cannons). At the same time, they build up a context and tension, referring to the ephemeral nature of the fragile character of performance art and reality. In the background, an automatic voice announces each passing minute and reads a headline about the end of the world (with the word „world” removed). The end happens exactly after 10 minutes, accompanied by the sound of the cannons used by the spectators. The moment of the end of the performance is preceded by a general countdown.

 

The work was presented during Interactions International Festival 2019, Piotrków Trybunalski

performance, czas trwania 10 min, 2019

we współpracy z Nadia Markiewicz

 

Działanie rozpoczyna się zaproszeniem widzów do partycypacji w przygotowaniu uroczystego końca (performancu). Performerzy w roli prowadzących koordynują przygotowania, rozdają gadżety związane z celebracją i afirmacją (w tym wypadku armatki konffetii). Jednocześnie budują kontekst i napięcie odnosząc się do eferymyczności chwili i nieuchwytnego, kruchego charakteru performancu i rzeczywistości. Tło uobecnia się w automatycznym komunikacie, który odliczając pozostałe minuty, przywołuje nagłówki gazet dotyczące przewidywanego końca (pozbawione słowa “świat”). Koniec następuje dokładnie po 10 minutach przy huku armat użytych przez widzów. Moment zerwania, zakończenia performancu poprzedzony jest wspólnym odliczaniem.

 

Peformance wykonany podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje