Smutna seria Wydawnicza Trzy książki - „Mdłości" J.P. Sartre, „Proces" F. Kafka, „Upadek" A. Camus 2016 Pracownia 109
© Grzegorz Demczuk 2018