ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Screen trap

video object, 2018

 

video documentation

 

The object consists of a CRT TV suspended from the ceiling, facing downward, and on it - a video on which I am filmed from below, hanging on a rope, upside down. It is a site-specific object - the video is shot exactly in the place where the television hangs, emphasizing the overlapping of the screen with reality. The object is a “trap” - for me, caught in a video recording, enclosed in the screen, but also for the viewer who takes the potential risk standing underneath a heavy, CRT television hanging right above his head.

 

The work was presented in  Wi-ma  (Łódź) during polish edition of Do it - art manual exhibition as a as a response to the instruction by Nam June Paik

video object, 2018

 

dokumentacja video

 

Obiekt składa się z telewizora kineskopowego zawieszonego na linie z sufitu skierowanego ekranem w dół, oraz wyświetlanego na nim wideo na którym jestem sfilmowany od dołu jak wiszę na linie do góry nogami. Jest to obiekt site-specific - wideo jest nakręcone dokładnie w miejscu w którym wisi telewizor, tym samym podkreślając nakładanie się zjawiska ekranowego z rzeczywistością. Obiekt jest formą „pułapki” zarazem dla mnie zaloopowanego w nagraniu wideo, zamkniętego w zjawisku ekranowym, jak i widza, który  podejmuję potencjalne ryzyko wejścia pod ciężki, kineskopowy  telewizor wiszący tuż nad jego głową.

 

Praca była prezentowana podczas polskiej edycji Do it - art manual exhibition w Wi-ma (Łódź) jako odpowiedź na intrukcje Nam June Paik'a