ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Martial art guide

multi-element installation, 2018

 

The theme of the exhibition is photography entangled in brutality, where the camera plays a role similar to the one of a weapon. As Susan Sontag writes: „To photograph people is to violate them, by seeing them as they never see themselves, by having knowledge of them that they can never have; it turns people into objects that can be symbolically possessed. Just as a camera is a sublimation of the gun, to photograph someone is a subliminal murder - a soft murder, appropriate to a sad, frightened time.”

 

 In the video Photopunch yhe hit on the head plays the same role as a camera shutter. It is relevant to the intensified phenomenon of photographing in our contemporary reality, where the oppressiveness of

photography concerns not only the person to whom the lens is directed, but also the viewer - attacked with

more and more intensified images.

 

I compose a new narrative on the basis of photos collected from martial arts guides. A series of defense exercises gradually turns into a love story. Collected photos at 36 meters, which I wrapped around the gallery space at eye level.

 

The work was presented as individual exhibition in Poleski Art Center (Lodz), it was awarded by Second prize of the Academy of Fine Arts rector in Lodz in competition Hommage al’ liberte

instalacja wieloelementowa, 2018

 

Tematem wystawy jest fotografia uwikłana w przemoc, gdzie aparat ma funkcje analogiczne do broni, jak piszę Susan Sontag „Aparat fotograficzny, choć bywa porównywany do broni, nie zabija […] A jednak w samym wykonywaniu zdjęcia jest coś drapieżnego. Wykonać ludziom zdjęcia – to gwałcić ich i oglądać takimi, jacy nigdy sami siebie nie widują…”.

 

W video Photopunch, cios pełniący w wideo funkcje spustu-migawki, zatrzymania kadru, odnosi się do nasilonego zjawiska fotografowania w dzisiejszych

czasach, w których opresyjność fotografii dotyczy nie tylko osoby, na którą skierowany jest obiektyw ale również

odbiorcy atakowanego coraz to bardziej zintensyfikowanymi obrazami.

 

Ze zdjęć zebranych z przewodników po sztukach walki układam nową narrację. Seria ćwiczeń obronnych stopniowo przekształca się opowieść o miłości. Zebrane zdjęcia składają się na 36 metrową rolkę, która owijałem przestrzeń galerii na wysokości wzroku.

 

Praca była prezentowana jako wystawa indywidualna w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi, oraz nagrodzona drugą nagrodą rektora Akademii Sztuk Pięknychw w Łodzi w konkursie Hommage al’ liberte