ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Rzut oszczepem

video instalation, 2021

 

Oszczep  wyabstrahowany ze swojego militarnego przeznaczenia  w kontekscie dyscypliny sportowej, przestaje być narzędziem do zabijania. W dyscyplinie sportu służy jako narzędzie pomiaru ciała i jego potencjału przestrzennego. W przestrzeni galerii używam dwóch monitorów, aby samodzielnie decydować, jak daleko rzucę.

 

Praca była prezentowana podczas wystawy Slapstick w Karlin Studios (Praga, 2021/2022)

 

 

Javelin throw

video performance, 02'28", 2021

 

The javelin was abstracted from its military purpose into a sports discipline, where it no longer serves for killing. In a sports discipline, it serves as a measurement tool for the body and its spatial potential. It’s interesting how objects influence our body, gesture or pose.

In the gallery space I’m using two monitors to self decide how far I throw.

 

Work was presented at Slapstick solo exhibition in Karlin Studios (Prague, 2021/2022)