ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Handshake

performance, 2018

duo with Nadia Markiewicz

 

„A handshake is a small gesture with huge significane; a warm handshake could express heartfelt congratulations and make us feel important and special. In the performance during the opening of Survival, two artists warmly congratulate the visitors on coming to the exhibition, which positviely suprises them. Thus the work „emanates” an aura of satisfaction and universal succes. At the same time, it comments on the situation of young artists who are often offered a handshake instead of remuneration for their work ”. Text from Survival 16. Art review

 

The work was presented at the opening of The 16th edition of the Survival art review  "Capital" in Wroclaw

 

photo. documentation by Małgorzata Kujda

Uścisk dłoni

performance, 2018

we współpracy z Nadią Markiewicz

 

„Uścisk dłoni to mały gest o wielkim znaczeniu, a serdeczne gratulacje cieszą i sprawiają, że czujemy się ważni i wyjątkowi. W ramach odgrywanego podczas otwarcia Survivalu performansu duet artystów serdecznie gratuluje zwiedzającym wystawę, budząc pozytywne zaskoczenie wśród odbiorców. Praca roztacza podczas wernisażu aurę zadowolenia i wszechobecnego sukcesu. Jednocześnie opowiada o sytuacji młodych artystów, którzy nierzadko zamiast honorarium za swoją pracę otrzymują właśnie uścisk dłoni." Tekst z przeglądu sztuki Survival 16.

 

Performance przygotowany na otwarcie 16 przeglądu sztuki Survival pt. "Kapitał" we Wrocławiu

 

dokumentacja foto. Małgorzata Kujda