ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Hair Dryer

multi-element installation, 2018

 

video links:

Spinning around

Pixel

 

In one of the gallery rooms I symmetrically assembled two ceiling fans. Arranged facing each other, on the celing floor, they spin in reverse directions, reminiscent of a dance. Their visual form and the sound they produce appropriates and dynamizes the space, intensifying the circulation of air and energy. The reconstructed “environment” is illumi- nated by constant, artificial lighting from the window. The installation is accompanied by a video - performance in which, as fast as possible, I spin around - frequently falling in the process. The sound produced by the propellers in the room sets the rhythm for the recording. In front of the room, on the wall, is a video in which I struggle with the wind, while walking through the desert. The recording plays role of an intro, referring to the experience that I partially tried to reconstruct.

 

The work was presented in  TSE Art Destination (2018) during Astana Art Show as a effect of the Ghost expedition residency

instalacja wieloelementowa, 2018

 

video:

Spinning around

Pixel

 

W jednym z pomieszczeń galerii zestawiam symetrycznie dwa sufitowe wiatraki. Ułożone przeciwstawnie wobec siebie kręcą się w odwrotnych kierunkach, przywodząc na myśl mechaniczny taniec. Ich wizualna forma jak i produkowany przez nie dźwięk zawłaszcza i dynamizuje przestrzeń, intensyfikując cyrkulację powietrza i energii. Zrekonstruowane „środowisko” oświetlane jest przez stałe, sztuczne oświetlenie za okna. Instalacji towarzyszy wideo performance w którym szybko jak tylko to możliwe kręcę się wokół własnej osi, ciągłość wirowania przerywana jest upadkami. Dźwięk wytwarzany przez wiatraki w pomieszczeniu wybija rytm dla nagrania. Przed wejściem do pomieszczenia, na ścianie, wyświetlane jest wideo w którym walczę z oporem powietrza, idąc przez pustynię. Nagranie pełni funkcje intro, odnosi się do doświadczenia, które częściowo próbowałem zrekonstruować.

 

Instalacja była prezentowana w TSE Art Destination (2018) podczas Astana Art Show jako efekt rezydencji Ghost expedition.