ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Form

video performance, 03’39”, 2015

 

Running on the electric treadmill, repeating the formula „the content is independent of form”. With time, a weak form makes it more difficult to understand the content I am saying.

 

Work was presented during Kąt padania ≠ Kąt odbicia exhibition in Kobro gallery (Łódź, 2016) as a result curatorial workshops with Daniel Muzyczuk and Robert Rumas; in Galeria Labirynt presented during Videonews  (Lublin, 2017), and in Obrońców Stalingradu 17 in A Łódź? exhibition (Szczecin, 2018)

Work is the part of The PKO Bank Polski Collection

wideo performance, 03’39”, 2015

 

Biegne na elektrycznej bieżni, powtarzając formułę „treść jest niezależna od formy”. Wraz z czasem słaba forma coraz bardziej utrudnia zrozumienie wypowiadanej przeze mnie treści.

 

Praca była prezentowana podczas wystawy Kąt padania ≠ Kąt odbicia w galerii Kobro (Łódź, 2016), wystawa była wynikiem warsztatów kuratorskich z Danielem Muzyczukiem i Robertem Rumasem; w Galerii Labirynt podczas Videonews (Lublin, 2017), oraz w galerii Obrońców Stalingradu 17 podczas wystawy A Łódź? (Szczecin, 2018)

Praca jest w kolekcji PKO Bank Polskiego