ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

interactive object, 2016

 

Pulse - the sound of the beating heart accelerates adequately to the approaching recipient. The work refers to the fear of approaching.

 

Work was presented during Kąt padania ≠ Kąt odbicia exhibition in Kobro gallery (Łódź, 2016) as a result curatorial workshops with Daniel Muzyczuk and Robert Rumas;

obiekt interaktywny, 2016

 

Głośnik wydaje dźwięk bijącego serca. Gdy odbiorca

do niego się zbliża - odpowiednio przyspiesza. Praca

odnosi się do strachu przed zbliżaniem się.

 

Praca była prezentowana podczas wystawy Kąt padania ≠ Kąt odbicia w galerii Kobro (Łódź, 2016), wystawa była wynikiem warsztatów kuratorskich z Danielem Muzyczukiem i Robertem Rumasem;