GRZEGORZ DEMCZUK

ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

Cliffhanger

video performance, 00:28, 2019

dop: Wojciech Bibel

 

In the video performance, a motif known from action movies was used - the actor who is supposed to fall into aperture, still hangs for a moment and fight for his life. It’s just a normal day with the street noises in the background. The protagonist looks us straight in the eyes, but the eye of camera focuses on the hands. The trembling of the body and blood disappearing from the fingertips reveals the growing effort - impending fall. Slowly but unstoppably, first hand slips from the wall, then the other, with no scream, finally crashes. The viewers - incapable of intervening and helping, just condemned to watch the last seconds to finally experience the end.

 

The work was presented in Artburst, Berlin during Scheitern/Failure exhibition, and during Interference Festival (2019), Gdańsk

Work is the part of The PKO Bank Polski Collection

Cliffhanger

wideo performance, 00:28, 2019

operator: Wojciech Bibel

 

W wideo performansie wykorzystany zostaje motyw znany z filmów akcji - aktor, który za moment ma wpaść w przepaść, jeszcze trzyma się krawędzi walcząc o swoje życie. To po prostu zwykły dzień - dźwięki ulicy dochodzą do nas z otoczenia. Bohater patrzy nam prosto w oczy ale oko kamery skupia się na dłoniach. Drgania ciała i krew odpływająca z palców ukazują wzrastający wysiłek - nieunikniony upadek. Powoli ale konsekwentnie, pierwsza ręka zjeżdża z krawędzi, a po niej druga, bez krzyku, w końcu upada. Odbiorca, niezdolny do interewencji i pomocy, skazany jest na oglądanie ostatnich sekund aby w końcu doświadczyć końca.

 

Praca była prezentowana podczas wystawy Scheitern/Failure w Berlinie (Artburst), oraz Interference Festival (2019) w Gdańsku

Jest częścią kolekcji PKO Banku Polskiego