ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Basis

site-specific installation accompanied by two videos performances, 2018

 

The base is a moving floor swaying on a hidden half-round steel structure. Under the impact of weight and the behavior of participants, it changes its angle. It intensifies the feeling of the bodies movement in space and becomes a catalyst for interaction. In order to preserve or disturb its balance, cooperation between people who are on it is necessary. Equilibrium is also important in the accompanying video performances, in which themes related to conceptual art ( and the city of Łódź are considered - using the capabilities of the body and word play.

 

Master's degree work realised in Łukasz Ogórek, Anna Bąk Multimedia Studio Strzemiński Academy of Art, Łódź

 

The work was presented as individual exhibition in Pracownia Portretu, Łódź (2018), and during Biennale WRO 2019 at the Akces exhibition,  BWA Studio, Wroclaw where it was awarded with the audience award

 

help of architects: Dariusz Kukawski, Kasia Adamczewska

photo. documentation: Maciej Łuczak

camera operator: Wojciech Bibel

 

video links:

A Łódź?

Basis

 

video documentation

360° documentation

instalacja site-specific, 2x video-performance, 2018

 

Podstawa to ruchoma podłoga kołysząca się na ukrytej, półokrągłej konstrukcji ze stali. Pod wpływem ciężaru oraz zachowania odbiorców zmienia swój stopień odchylenia. Intensyfikuje odczucie ruchu ciała w przestrzeni i staje się katalizatorem dla interakcji. W celu zachowania lub zaburzenia równowagi konieczne staje się podjęcie współpracy między ludźmi, którzy się na niej znajdują. Równowaga jest również istotna w towarzyszących wideoperformansach, w których za pomocą możliwości ciała i gry słów podejmowane są wątki związane ze sztuką konceptualną i miastem Łódź.

 

Master's degree work realised in Łukasz Ogórek, Anna Bąk Multimedia Studio Strzemiński Academy of Art, Łódź

 

Praca była prezentowana w ramach indywidualnej wystawy w Pracownia Portretu, Łódź (2018) oraz podczas Biennale WRO 2019 na wystawie Akces,  BWA Studio, Wroclaw gdzie otrzymała nagrodę publiczności

 

pomoc architektów: Dariusz Kukawski, Kasia Adamczewska

dokumentacja fotograficzna: Maciej Łuczak

operator kamery: Wojciech Bibel

 

linki video:

A Łódź?

Podstawa

 

video dokumentacja

dokumentacja 360°