ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

Attention-meter

interactive object, 2018

 

„The mater devised by the artist is activated when a viewer approaches the work. It begins to count the time of viewing goes away, and is reactived when another person approaches. The viewing time is summed up. At the end of the exhibition, the display of the device will show total viewing time of the work. Thus visibility and viewing time become capitals.” Text from Survival 16. Art review

 

 

The work was presented at the opening of The 16th edition of the Survival art review Capital (Wroclaw, 2018); at Condition solo exhibition in Czynna Gallery (Lodz, 2017); at Slapstick solo exhibition in Karlin Studios (Prague, 2021/2022);

 

photo. documentation by Małgorzata Kujda and Karlin Studios

Atencjo-metr

obiekt interaktywny, 2018

 

„Skonstruowany przez artystę licznik uruchamia się, gdy ktoś zbliży się do pracy. Zaczyna naliczać czas, przez kt ry osoba ogląda Atencjometr. Po odejściu zegar się zatrzymuje, a długość obecności kolejnego zwiedzającego doliczana jest do poprzedniego wyniku. Ekran znajdujący się w urządzeniu na koniec trwania wystawy, ukaże łączny czas, jaki ludzie poświęcili obiektowi. Zbieranym kapitałem jest tu widoczność i czas”. Tekst z przeglądu sztuki Survival 16.

 

Performance przygotowany na otwarcie 16 przeglądu sztuki Survival pt. Kapitał we Wrocławiu (2018); na wystawie indywidualnej Kondycja w Galerii Czynnej (Łódź, 2017); na wystawie indywidualnej Slapstic w Karlin Studios

 

dokumentacja foto. Małgorzata Kujda and Karlin Studios