ᕙIB-027-Showᕗ

Cliffhanger

The end

Basis

Banana peel

Hair dryer

Screen trap

A Łódź?

Guide to martial arts

Handshake

Attention - meter

PPL2017

I’m spinning around

Zdjęcia

3350g

Sport and recreation

Condition

Doesn’t concern me

Do not come to close

Thirst

Form

Food for thought

Javelin throw

Sky is the limit

Slapstick

GRZEGORZ DEMCZUK

A Łódź?

video performance, 04:03, 2018

 

As part of the performance, referring to ritual fire trials, I step on a heated electric stove. The stinging surface makes me change my position quickly and reapeat the word „ouch”. At the same time, the small surface of the stove makes in difficult to maintain balance. I set camera up high me to give the viewer the impression of looking at the situatuin from above. In the video, I also added the question „a Łódź?” (what about Łódź?) in the form of subtitles, rhythmically synchronized with the sound - imitating „ouch”, which sound almost the same. I play a game with the recipient by asking and reminding of the place where I live whith an ambiguity. On the one hand, Łódź is a dynamically developing place, constantly changing its reputatuin as a „hotspot”. On the other hand, it still remains an underestimated, entropic, post - industrial city with population falling every year.

 

The work was presented in Galeria Kobro (Lodz, 2018) during Here and elsewhere exhibition; in Obrońców Stalingradu 17 (Szczecin, 2018) during a Łódź? exhibtion, and in Fosfor Art Gallery during Cracow Gallery Weekend in 2019

Work is the part of The PKO Bank Polski Collection

video performance, 04:03, 2018

 

Video-performance „A Łódź?” to działanie, odnoszące się do rytualnej próby ognia, polega na wejściu na rozgrzaną kuchenkę elektryczną. Parząca tafla zmusza mnie do szybkiej zmiany pozycji, usiłowania zachowania równowagi i powtarzania słowa „Auć”. Kamera skierowana jest od góry, aby dać odbiorcy poczucie wyższości. Do wideo dodaje, w formie napisów, pytanie „A Łódź?”, które rytmicznie pokrywa się z brzmiącym bardzo podobnie, wypowiadanym słowem. Ta dwuznaczność odnosi się do charakteru miasta Łodzi, w którym kończyłem studia. Z jednej strony, jest dynamicznie rozwijającym się miejscem, ciągle zmieniającym swoje oblicze „hotspotem”. Z drugiej strony nadal pozostaje niedocenionym, entropicznym, postindustrialnym miastem, którego liczba mieszkańców rokrocznie spada.

 

Praca była prezentowana w galeriii Kobro (Łódź, 2018) podczas wystawy Here and elsewhere; w galerii Obrońców Stalingradu 17 (Szczecin, 2018) podczas wystawy a Łódź?; oraz podczas Cracow Gallery Weekend (2019) w galerii Fosfor Art Gallery

Praca jest częścią kolekcji The PKO Bank Polski Collection