2014-2018
 Balance
 a łódź?
 Martial arts guide
 BASIS
 White-red
 3350g
 Survival 16  PPL2017
 Zdjęcia
 sport and recreation
 Making zło  I'm spinning around
 Doesn’t concern me
 • >more

   1-1
   Idea
   Pomiędzy
   Teraz
   Dwadzieścia
 Przepraszam  Forma  Pragnienie  Nie podchodź zbyt blisko
 Exchange  text paintings  Condition
© Grzegorz Demczuk 2018